WAT De Muur Interactief onderzoeksproject met medewerkers en bewoners van 't Huis aan de Vecht, AxionContinu

WAAR EN WANNEER Kunstenaar te gast programma AtelierTop, Utrecht 2016/ 2017 

DUUR 10 maanden 

In samenwerking met Anke Tijtsma ontwikkelde ik het concept De Muur voor zorginstelling AxionContinu. Medewerkers en bewoners van 't Huis aan de Vecht kunnen de muur gebruiken als centrale plek om via symbolen uitdrukking te geven aan individuele emoties die bij hen leven rondom afscheid nemen en loslaten. De training en in gebruik neming van De Muur zal in nauwe samenwerking met de commissie herdenken van AxionContinu ontwikkelt worden.

Meer over het Kunstenaar te gast proframma Atelier Top, AxionContinu.