WAT Partnerbijeenkomst Twynstra Gudde Pentekeningen in opdracht van Twynstra Gudde

FORMAAT 20 X 42 cm

WANNEER 2016 

In opdracht van adviesbureau Twynstra Gudde maakte ik vier tekeningen voor de nieuwe partners die aantraden. Ik maakte vier beelden van de kernwaarden die door de nieuwe partners werden aangedragen: 'Open', 'Samen', 'Ondernemerschap' en 'Aanspreekbaar'.

Kijk hier voor de interactieve performance die ik voor de parners ontwikkelde in samenwerking met het improvisatiecollectief van Freek Zwanenberg.

Meer over adviesbureau Twynstra Gudde.