Marjolijn Zwakman

Ik ontwikkel mijn kunst van proces tot uitkomst in relatie tot reële maatschappelijke vraagstukken. Fysiek aanwezigheid en ontmoeting zijn belangrijk. Ik geef de ander toegang tot zijn eigenaarschap en intuïtie.

Om mijn fysieke, emotionele en geestelijke aanwezigheid op kwaliteit te houden woon ik in de Integral Practice Community Venwoude. Dat is een levend laboratorium voor persoonlijke groei en zelftransformatie. Ik doe dagelijks lichaamsoefeningen, neem deel aan meditatiesessies en omring me met mensen die net zo hongerig zijn naar persoonlijke ontwikkeling als ik. 

De projecten die ik onderneem spelen zich af in kantoren, ziekenhuizen, winkelcentra en zorginstellingen. Ik benader mensen op een persoonlijke directe manier. Tegelijkertijd onderzoek ik de bredere context waarbinnen deze contacten plaatshebben.

Mijn werk is een continu experiment naar relaties. In mijn performances en (video) beelden ontregel ik de alledaagse omgeving in openbare ruimtes. Vertrouwde situaties vervreemden. Door daarna samen met hetpubliek te reflecteren op de ervaring ontstaan nieuwe inzichten over hoe we ons verhouden tot onszelf en onze omgeving. De grens tussen publiek en deelnemers vervaagt.

Vaste samenwerkingspartner voor mijn experimenten is Circus Engelbregt.

Op mijn LinkedIn pagina een totaal overzicht van mijn projecten en opleidingen.

The dark side of Venus, Muzikale video-installatie: Kees Post gaat een broodje eten in zijn lunchpauze. De kantine ziet er uit zoals altijd. Het is een normale dag. Opeens komt er verf uit de muren gelopen. En wat doen die blokfluitisten aan mijn tafel? Klik hier voor meer experimenten.

Ouders Frankrijk 1995, Foto en performance: Ik ben tien en mijn ouders zijn ideaal experimenteer materiaal. Ik naai identieke kleding voor mezelf en hen en zet ze met mij op de foto. Wie zijn wij in relatie tot elkaar? Klik hier voor meer experimenten.